“Circular Mark” ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

“Circular Mark” ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคในยุคนี้มองหากันก็คือ เครื่องหมายที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์นั้นๆ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบที่ไม่ใช่แค่ “ผู้ผลิต”

ความรับผิดชอบที่ไม่ใช่แค่ “ผู้ผลิต”

การรณรงค์ให้ผู้บริโภคพกถุงผ้าและลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอาจไม่เพียงพอ ผู้ผลิตเองที่มีส่วนสำคัญในการสร้างขยะและมลพิษต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

EPR คืออะไร? และใครที่เกี่ยวข้อง

EPR คืออะไร? และใครที่เกี่ยวข้อง

ขยะอาจจะเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าจัดการดี ขยะก็อาจได้กลับมาสร้างประโยชน์ได้ แล้วอะไรจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เกิดการจัดการขยะที่ดีล่ะ?

Circular Economy กับการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์

Circular Economy กับการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์

สำหรับประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับ Circular Economy ขนาดไหน มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไร แล้วยังมีเรื่องใดอีกที่เกี่ยวข้อง ไปหาคำตอบกัน

กระป๋องเครื่องดื่ม VS กระป๋องสเปรย์

กระป๋องเครื่องดื่ม VS กระป๋องสเปรย์

กระป๋องเครื่องดื่มและกระป๋องสเปรย์ที่เราเรียกว่ากระป๋องทั้งคู่นั้น แท้จริงแล้วมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไหม? มาหาคำตอบกัน

การเวียนว่ายตายเกิดของอลูมิเนียม

การเวียนว่ายตายเกิดของอลูมิเนียม

กระป๋องอลูมิเนียมทุกใบที่คุณทิ้งไปอาจจะตายอย่างไร้ประโยชน์หรือจะได้ไปเกิดใหม่ ขึ้นอยู่กับการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางของคุณ

กระป๋องอลูมิเนียมมีสีจะรีไซเคิลได้จริงไหม?

กระป๋องอลูมิเนียมมีสีจะรีไซเคิลได้จริงไหม?

กระป๋องอลูมิเนียมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ได้ขึ้นชื่อว่าสามารถรีไซเคิลได้ทุกส่วน แต่สีบนตัวกระป๋องมีผลต่อการรีไซเคิลด้วยไหม

การลดวัตถุดิบในการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม

การลดวัตถุดิบในการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม

การผลิตกระป๋องลอูมิเนียมในอดีตและปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างไร อลูมิเนียม 1 กิโลกรัม ยังจะสามารถผลิตกระป๋องได้เท่าเดิมไหม