เกี่ยวกับเรา

คุณสามารถมีส่วนในกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มาร่วมปิดลูปการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมในประเทศไทยไปด้วยกัน

กว่า 69% ของขยะอลูมิเนียมทั่วโลกถูกนำกลับมารีไซเคิล

ขยะอลูมิเนียมเป็นหนึ่งในขยะที่ถูกนำมารีไซเคิลมากสุดชนิดหนึ่งของโลก และในประเทศไทยเองนั้นมีอัตราการรีไซเคิลวัสดุชนิดนี้สูงกว่า 90% เลยทีเดียว เหตุผลหลักที่ทำให้อลูมิเนียมใช้แล้วมีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับขยะชนิดอื่น ก็เป็นเพราะคุณสมบัติสำคัญของอลูมิเนียมที่สามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างไม่รู้จบ และกว่า 75% ของอลูมิเนียมที่เคยถูกถลุงขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2431 นั้นยังคงถูกนำกลับมาใช้จนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบันนี้ไทยเป็นประเทศหนึ่งเดียวในอาเซียนที่มีความพร้อมในการจัดการขยะอลูมิเนียมได้อย่างครบวงจร

ปัจจุบันไทยเป็นประเทศหนึ่งเดียวในอาเซียนที่มีความพร้อมในการจัดการขยะอลูมิเนียมได้อย่างครบวงจร

ประเทศไทยมีการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมประมาณ 6,500 ล้านกระป๋องต่อปี แบ่งเป็น 50% สำหรับส่งออกไปต่างประเทศ และอีก 50% เป็นการใช้งานภายในประเทศ โดยความต้องการที่จะเก็บคืนขยะอลูมิเนียมเข้าสู่วงจรการรีไซเคิลนั้นเริ่มมีสูงขึ้นทุกปี ทำให้ในบางครั้งมีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าขยะอลูมิเนียมที่ถูกคัดแยกอย่างถูกวิธีจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลภายในประเทศต่อไป

เราจำเป็นต้องร่วมกันผลักดันการเก็บกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วในไทยให้กลับเข้ามาสู่วงจรการรีไซเคิล

เราจำเป็นต้องร่วมกันผลักดันการเก็บกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วในไทยให้กลับเข้ามาสู่วงจรการรีไซเคิล

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนขยะอลูมิเนียมให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100% ผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนขยะเป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การผลิตกระป๋องอลูมิเนียมจากวัสดุรีไซเคิลนั้นช่วยประหยัดพลังงานได้กว่า 95% เมื่อเทียบกับการถลุงแร่ขึ้นมาใหม่ คุณสามารถมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง มาร่วมปิดลูปการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมในประเทศไทยไปด้วยกัน

Aluminium Loop คืออะไร?

ตราสัญลักษณ์ที่จะแสดงให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงอีกหนึ่งตัวเลือกของบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก กระป๋องอลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% ได้อย่างครบวงจรในลักษณะ Closed loop recycling ในประเทศไทย โดยกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วสามารถนำกลับมาผลิตเป็นกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R), สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด, บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แองโกล เอเชีย เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อสนับสนุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการใช้กลไกประชารัฐซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค รวมถึงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน