ติดต่อเรา

Thai Beverage Can Ltd.
589/135 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 24
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

อีเมล: aluminiumloop@gmail.com

โทร. 06 3226 2345