คุยเฟื่องเรื่องยั่งยืน: ทำแล้วยั่งยืนไหม?

คุยเฟื่องเรื่องยั่งยืน: ทำแล้วยั่งยืนไหม?

เราทุกคนต่างต้องการให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมอยู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืน แต่สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นั้นนำไปสู่ความยั่งยืนจริงหรือไม่