เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)

จากการระบาดของ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากการใช้บริการ Food Delivery เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จับมือกับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อร่วมรณรงค์ผ่านโครงการ เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เชิญชวนให้ประชาชนคัดแยกขยะพลาสติกจากการใช้บริการ Food Delivery ส่งกลับไปรีไซเคิล ซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับเป็นอย่างดี และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการพลาสติกใช้แล้ว โดยการนำไปหมุนเวียนเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนำไปทำประโยชน์กับส่วนรวม และยังช่วยลดปัญหาขยะจากพลาสติกในธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

ในปีนี้กระทรวงทรัพยากรฯ มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยกระดับการดำเนินงานให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นผ่านโครงการ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการนำขยะที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งต่อคืนประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ ลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

นอกจากกล่องและลังกระดาษ ยังดำเนินการรวบรวมกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมใช้แล้ว ส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้โครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) นอกจาก กล่องและลังกระดาษ ยังดำเนินการรวบรวมกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมใช้แล้ว ส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นน้ำดื่มกระป๋องใบใหม่จากกระป๋องอลูมิเนียมรีไซเคิล 100% ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด และจะส่งมอบน้ำดื่มกระป๋อง จำนวน 80,000 กระป๋อง ให้กับโรงพยาบาลสนามต่อไป

คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด  กล่าวว่า กระป๋องอลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดี เพราะสามารถรีไซเคิลได้ตลอดอายุการใช้งาน คุณภาพก็ยังเหมือนเดิม ทำให้บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมมีราคา แต่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จึงได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รณรงค์ให้ประชาชนนำขยะกระป๋องอลูมิเนียมมาบริจาคเพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ โดย บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด จะนำกระป๋องเหล่านี้ไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและผลิตเป็นกระป๋องน้ำดื่มใบใหม่ส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม ชุมชนต่างๆ ที่กำลังประสบกับสถานการณ์ Covid–19 โดยเรียกว่า กระป๋องน้ำใจ เพื่อมอบเป็นน้ำใจจากประชาชน

สำหรับผู้สนใจ สามารถร่วมบริจาคกระป๋องใช้แล้วที่ล้างสะอาดและบีบให้แบน ได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจุดรับบริจาคใน Big C ไฮเปอร์มาร์เก็ต 137 สาขาทั่วประเทศ หรือส่งมาตามที่อยู่ กลุ่มงานรณรงค์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 เขตพญาไท กรุงเทพมหาน 10400

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มรณรงค์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02-278-8453

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

ส่องมุมมองประเทศไทย ในการทำ EPR

ขยะในประเทศไทยส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยเลย เราควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไร มีวิธีการใดที่จะนำมาใช้ได้ และภาคส่วนไหนที่ต้องรับผิดชอบบ้าง?

อ่านต่อ

เปิดมุมมองของผู้บริโภคเข้าสู่โลกแห่งการคัดแยก

ผู้บริโภคคือตัวแปลสำคัญในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ขยะได้ไปสู่แหล่งกำจัดขยะที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

LCA กับวงจรชีวิตบรรจุภัณฑ์

วงจรชีวิตบรรจุภัณฑ์มีส่วนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลายภาคส่วนกำลังแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อช่วยโลกเราจากผลกระทบที่เกิดขึ้น

อ่านต่อ