กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมมือกับ Aluminium Loop ในโครงการ “Transparency of Aluminium Can Closed-Loop Recycling” สนับสนุนการเก็บกลับกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่อีกครั้ง ตามเป้าหมายขององค์กรในกลยุทธ์ ‘ปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม’

กระป๋องอลูมิเนียมเป็นหนึ่งในไม่กี่บรรจุภัณฑ์ที่สามารถ ‘รีไซเคิลได้อย่างไม่รู้จบ’ โดยไม่ลดทอนคุณภาพ หรือที่เรียกว่า ‘การรีไซเคิลแบบวงจรปิด’ (Closed-Loop Recycling) กระป๋องจึงสามารถกลับมาเป็นกลับใบใหม่ได้เรื่อยๆ โดยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ แต่ใช้ทรัพยากรเดิมที่มีอยู่หมุนเวียน 

การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมยังช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง 95% ในกระบวนการผลิตเมื่อเทียบกับการถลุงแร่ขึ้นมาใหม่

เมื่อดื่มหมดแล้ว อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระป๋องใบนั้นเป็น ‘กระป๋องอลูมิเนียม’ จริงๆ ซึ่งก้นกระป๋องจะ ‘อ่อนและโค้งเว้า’ กว่ากระป๋องเหล็ก หรือ สังเกตสัญลักษณ์ ‘Aluminium Loop’ บนกระป๋อง เท่านี้ก็มั่นใจได้ว่ากระป๋องเครื่องดื่มใบนั้นจะถูกเก็บกลับและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อกลับมาเป็นกระป๋องใบใหม่ที่พร้อมใช้งานให้เราได้บริโภคได้อีกหลายๆ ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Transparency of Aluminium Can Closed-Loop Recycling ของกลุ่มธุรกิจ TCP ได้ที่ https://aluminiumloop.com/tcp/

Facebook
Twitter
LinkedIn