ขาเทียมทำมาจากอะไร?

ขาเทียมทำมาจากอะไร?

“ขาเทียม” อุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ แล้วขาเทียมทำมาจากอะไร มีส่วนประกอบของห่วงกระป๋องรีไซเคิลไหม?