กระป๋องอลูมิเนียม vs กระป๋องเหล็ก

กระป๋องอลูมิเนียม vs กระป๋องเหล็ก

กระป๋องโลหะมีหลายชนิด จะแยกกระป๋องอลูมิเนียมออกจากบรรจุภัณฑ์อื่นอย่างกระป๋องเหล็กที่หน้าตาใกล้เคียงกันได้อย่างไร