เปิดมุมมอง… ภาคเอกชน รวมพลทำ EPR

เปิดมุมมอง… ภาคเอกชน รวมพลทำ EPR

ทุกคนต่างก็เป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในวันนี้ ขณะที่ผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนมุมมองแล้ว ผู้ผลิตล่ะเริ่มทำอะไรแล้วบ้าง?

ส่องมุมมองประเทศไทย ในการทำ EPR

ส่องมุมมองประเทศไทย ในการทำ EPR

ขยะในประเทศไทยส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยเลย เราควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไร มีวิธีการใดที่จะนำมาใช้ได้ และภาคส่วนไหนที่ต้องรับผิดชอบบ้าง?

ความรับผิดชอบที่ไม่ใช่แค่ “ผู้ผลิต”

ความรับผิดชอบที่ไม่ใช่แค่ “ผู้ผลิต”

การรณรงค์ให้ผู้บริโภคพกถุงผ้าและลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอาจไม่เพียงพอ ผู้ผลิตเองที่มีส่วนสำคัญในการสร้างขยะและมลพิษต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

EPR คืออะไร? และใครที่เกี่ยวข้อง

EPR คืออะไร? และใครที่เกี่ยวข้อง

ขยะอาจจะเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าจัดการดี ขยะก็อาจได้กลับมาสร้างประโยชน์ได้ แล้วอะไรจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เกิดการจัดการขยะที่ดีล่ะ?

ทำไมกฎหมาย EPR ถึงจำเป็น?

ทำไมกฎหมาย EPR ถึงจำเป็น?

แนวคิด “EPR” จะช่วยผลักดันให้ Circular Economy ขยายวงกว้างออกไปได้อย่างไร แล้วผู้ผลิตต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง มาเรียนรู้ไปด้วยกัน