น้ำดื่มกระป๋องบนโต๊ะผู้นำโลก APEC 2022 Thailand

น้ำดื่มกระป๋องบนโต๊ะผู้นำโลก APEC 2022 Thailand

น้ำดื่มบนโต๊ะผู้นำของโลกมนงานประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2022 Thailand มาในรูปแบบบรรจุกระป๋องอลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลได้