เครื่องดื่มกระป๋องปรับตัวรับสถานการณ์ Covid-19 อย่างไร?

เครื่องดื่มกระป๋องปรับตัวรับสถานการณ์ Covid-19 อย่างไร?

สถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนไป เครื่องดื่มกระป๋องก็ต้องปรับตัวให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นเช่นกัน

กระป๋องอลูมิเนียม vs กระป๋องเหล็ก

กระป๋องอลูมิเนียม vs กระป๋องเหล็ก

กระป๋องโลหะมีหลายชนิด จะแยกกระป๋องอลูมิเนียมออกจากบรรจุภัณฑ์อื่นอย่างกระป๋องเหล็กที่หน้าตาใกล้เคียงกันได้อย่างไร