ขวดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) ปลอดภัยไหม!?

“พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้ายเสมอไปถ้าอยู่ถูกที่” ข้อความนี้อาจจะเป็นจริงได้ในปัจจุบันที่ขยะพลาสติกเป็นปัญหาต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและมนุษย์เราเอง ฉะนั้นแล้ว การทำให้ขยะพลาสติกลดลงไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม เช่น ใช้ซ้ำ upcycle และ downcycle ก็ถือว่าช่วยโลกได้มากทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือ พลาสติกแทบจะไม่สามารถรีไซเคิลได้ เพราะการรีไซเคิลคือการทำให้วัสดุจากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เดิมกลับมาเป็นวัสดุตั้งต้นใหม่อีกครั้งโดยที่คุณภาพยังคงเดิม แต่สำหรับพลาสติกส่วนใหญ่นั้นจะสูญเสียคุณภาพไปเรื่อยๆ ในแต่ละขั้นตอนของการทำให้กลับไปเป็นวัสดุตั้งต้น ซึ่งเรียกว่าเป็นการ downcycle แทน

แม้ปัจจุบันเราจะเห็นว่าในต่างประเทศนั้น พลาสติกบางชนิด เช่น PET (Polyethylene Terephthalate) ที่ใช้ผลิตขวดบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มจะสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ใบใหม่ได้แล้ว ซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรลงและลดขยะพลาสติกลงไปได้เยอะเลยเช่นกัน 

แต่ขวดพลาสติกที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลหรือที่เรียกว่า rPET (Recycled PET) นั้น ถือว่าปลอดภัยจริงๆ ไหม?

เมื่อไม่นานมานี้ นักวิจัยจาก Brunel University London (The Guardian, Recycled plastic bottles leach more chemicals into drinks, 2022) ได้ค้นพบสารเคมีกว่า 150 ชนิดที่ปะปนอยู่ในเครื่องดื่มบรรจุขวดพลาสติก โดยเฉพาะขวดพลาสติกแบบ rPET นั้นพบสารเคมีที่มีความเข้นข้นสูงกว่าขวด PET ผลิตใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขวดกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกอาจมีการปนเปื้อนได้

โดยสารเคมีที่พบจากขวด PET นั้นอาจมาจากตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเติมแต่งที่ใช้ในระหว่างการผลิตและการย่อยสลาย PET ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ และสำหรับขวด rPET ยังพบสารปนเปื้อนจากตัววัสดุที่นำมารีไซเคิลรวมถึงฉลากบรรจุภัณฑ์ด้วย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าขวด PET อาจไม่หมาะกับการรีไซเคิลแบบ Closed-loop ให้ขวดพลาสติกกลับมาเป็นขวดใบใหม่ หากยังมีการออกแบบที่ไม่เอื้อต่อการรีไซเคิล

จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ผลิตต้องวางแผนการออกแบบให้สามารถมีการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงด้านการจัดการขยะหลังการใช้งานเพื่อส่งเสริมให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้น

ปัญหาของขวด PET และ rPET ทั้งด้านขยะและสุขอนามัยของผู้บริโภคอาจจะแก้ไม่ได้ในเร็ววัน ในเมื่อทุกคนก็ยังต้องบริโภคเพื่อดำรงชีวิตกันต่อไป แต่เราสามารถลดการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ลงได้ และมองหาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า เช่น…

กระป๋องอลูมิเนียมที่มีส่วนผสมของกระป๋องอลูมิเนียมรีไซเคิลเกินครึ่ง แต่ก็ยังปลอดภัยต่อผู้บริโภค อ้างอิงจากข้อมูลของ ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) (ATSDR, HOW CAN FAMILIES REDUCE THE RISK OF EXPOSURE TO ALUMINUM?: Food, 2008) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้มีการศึกษาเรื่องการประเมินความเสี่ยงของสารไม่ก่อมะเร็ง แสดงให้เห็นว่าอลูมิเนียมเป็นสสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ โดยเราสามารถดื่มกินได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่สำคัญกระป๋องอลูมิเนียมยังสามารถรีไซเคิลได้ทั้งใบอย่างไม่รู้จบโดยที่คุณภาพยังคงเดิม จึงถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลในระบบวงจรปิด (Closed-Loop Recycling) ได้อย่างแท้จริง 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค ต้องยกให้เค้าเลย “กระป๋องอลูมิเนียม”

ที่มา
– The Guardian, Recycled plastic bottles leach more chemicals into drinks, 2022
https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/18/recycled-plastic-bottles-leach-more-chemicals-into-drinks-review-finds?fbclid=IwAR3Xbr1e1Z2M4QFPtno1svnwE2qCF40mTG50TsegWw2M8j_LK_F3TwVpwV0%E2%80%8B
– ATSDR, HOW CAN FAMILIES REDUCE THE RISK OF EXPOSURE TO ALUMINUM?: Food, 2008
https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp22-c1-b.pdf
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

MOU Transparency of Aluminium Can

MOU “Transparency of Aluminium Can Closed-Loop Recycling” เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วแบบครบวงจรในประเทศไทย

อ่านต่อ

Circular Economy กับการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์

สำหรับประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับ Circular Economy ขนาดไหน มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไร แล้วยังมีเรื่องใดอีกที่เกี่ยวข้อง ไปหาคำตอบกัน

อ่านต่อ