MOU โครงการ “Transparency of Aluminium Can
Closed-Loop Recycling”

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด (TBC) จับมือพันธมิตร บริษัท แองโก เอเชีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Transparency of Aluminium Can Closed-Loop Recycling” โดยมี คุณรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วแบบครบวงจรในประเทศไทย เป็นต้นแบบการนำขยะกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่อีกครั้ง (Can to Can) เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและการคัดแยกเพื่อพัฒนาคุณภาพของกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้ว รวมถึงเพิ่มอัตราการรีไซเคิล (Recycling Rate) และสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิล (Recycled Content) ในการผลิตประป๋องอลูมิเนียม 

 

โครงการนี้สอดคล้องไปกับแผนการดำเนินงานบันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้ รวมถึงเป็นไปตามหลักความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ EPR (Extended Producer Responsibility) ที่ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบ การกระจายสินค้า การรับคืน การเก็บรวบรวม และการนำกลับมาใช้ใหม่ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy Circular Economy Green Economy: BCG Model) หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณรัชฎายังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “โครงการ Transparency of Aluminium Closed-Loop Recycling เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการที่จะช่วยให้เกิดความตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดการหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ การนำทรัพยากรกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล และร่วมกันสร้างสังคมรีไซเคิลด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้แนวคิด “Next Normal: ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผนึกกำลังพันธมิตรรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม

เส้นทางการจัดการขยะกระป๋องอลูมิเนียมที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการใช้นวัตกรรมเข้ามาชุบชีวิตกระป๋องอลูมิเนียม

อ่านต่อ

กระป๋องอลูมิเนียมมีวิธีการผลิตอย่างไร?

กว่าจะมาเป็นกระป๋องอลูมิเนียม บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่เราคุ้นเคยกัน ต้องผ่านกระบวนการผลิตอะไรมาบ้าง มาร่วมศึกษาไปด้วยกัน

อ่านต่อ

คุยเฟื่องเรื่องยั่งยืน: โอลิมปิกที่ยั่งยืน

แม้แต่ Tokyo Olympic 2020 ก็ยังมุ่งสู่ความยั่งยืนผ่านดีไซน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

อ่านต่อ