MOU โครงการ “Transparency of Aluminium Can
Closed-Loop Recycling”

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด (TBC) จับมือพันธมิตร บริษัท แองโก เอเชีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Transparency of Aluminium Can Closed-Loop Recycling” โดยมี คุณรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วแบบครบวงจรในประเทศไทย เป็นต้นแบบการนำขยะกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่อีกครั้ง (Can to Can) เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและการคัดแยกเพื่อพัฒนาคุณภาพของกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้ว รวมถึงเพิ่มอัตราการรีไซเคิล (Recycling Rate) และสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิล (Recycled Content) ในการผลิตประป๋องอลูมิเนียม 

 

โครงการนี้สอดคล้องไปกับแผนการดำเนินงานบันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้ รวมถึงเป็นไปตามหลักความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ EPR (Extended Producer Responsibility) ที่ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบ การกระจายสินค้า การรับคืน การเก็บรวบรวม และการนำกลับมาใช้ใหม่ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy Circular Economy Green Economy: BCG Model) หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณรัชฎายังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “โครงการ Transparency of Aluminium Closed-Loop Recycling เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการที่จะช่วยให้เกิดความตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดการหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ การนำทรัพยากรกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล และร่วมกันสร้างสังคมรีไซเคิลด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้แนวคิด “Next Normal: ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

ส่องมุมมองประเทศไทย ในการทำ EPR

ขยะในประเทศไทยส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยเลย เราควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไร มีวิธีการใดที่จะนำมาใช้ได้ และภาคส่วนไหนที่ต้องรับผิดชอบบ้าง?

อ่านต่อ

ความรับผิดชอบที่ไม่ใช่แค่ “ผู้ผลิต”

การรณรงค์ให้ผู้บริโภคพกถุงผ้าและลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอาจไม่เพียงพอ ผู้ผลิตเองที่มีส่วนสำคัญในการสร้างขยะและมลพิษต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

อ่านต่อ

กระป๋องอลูมิเนียมมีสีจะรีไซเคิลได้จริงไหม?

กระป๋องอลูมิเนียมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ได้ขึ้นชื่อว่าสามารถรีไซเคิลได้ทุกส่วน แต่สีบนตัวกระป๋องมีผลต่อการรีไซเคิลด้วยไหม

อ่านต่อ