ข่าวสารและกิจกรรม​

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจจาก Aluminium Loop CAN

TCP Group x Aluminium Loop

กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมมือกับ Aluminium Loop สนับสนุนการเก็บกลับกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่อีกครั้ง

อ่านต่อ > >

MOU Transparency of Aluminium Can

MOU “Transparency of Aluminium Can Closed-Loop Recycling” เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วแบบครบวงจรในประเทศไทย

อ่านต่อ > >

“เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)

เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) รวบรวมกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมใช้แล้วส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นน้ำดื่มกระป๋องใหม่

อ่านต่อ > >

“YES I CAN”

“YES I CAN” TBC Ball มีความตั้งใจให้กระป๋องเครื่องดื่มเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ > >

MOU Recyclable Beverage Packaging

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

อ่านต่อ > >