Aluminium Loop ออกบูธงาน Sustainability Expo (SX) 2023

“Good Balance, Better World” สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า

Aluminium Loop ภายใต้ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด (TBC) ร่วมจัดนิทรรศการในงานSustainability Expo (SX) 2023 ในวันที่ 2-8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยให้ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมภายใต้การขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุก ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความรู้เรื่องกระป๋องอลูมิเนียม และการแยกความแตกต่างระหว่างกระป๋องอลูมิเนียมกับกระป๋องเหล็ก

นิทรรศการนี้อยู่ในโซน Better Living ซึ่งเป็นการนำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจและใกล้ตัวในรูปแบบ Sustainable Living 24/7 Lifestyle ผ่านการผสานความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่ การดูแลน้ำ การลดคาร์บอน ความหลากหลายทางชีวภาพ และการกำจัดของเสีย ผู้เข้าชมยังจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดการและวงจรที่ควรจะเป็นของบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิตแบบ ECO-Living ซึ่งสะท้อนมุมมองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเพื่อสิ่งแวดล้อม

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

MOU Recyclable Beverage Packaging

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

อ่านต่อ

กระป๋องอลูมิเนียมมีสีจะรีไซเคิลได้จริงไหม?

กระป๋องอลูมิเนียมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ได้ขึ้นชื่อว่าสามารถรีไซเคิลได้ทุกส่วน แต่สีบนตัวกระป๋องมีผลต่อการรีไซเคิลด้วยไหม

อ่านต่อ

คุยเฟื่องเรื่องยั่งยืน: อย่ามัวแต่รู้แล้วเฉย

ทรัพยากรที่ลดน้อยลงทำให้ผู้คนต้องคิดทบทวนเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคมากขึ้น วันนี้ของพวกเราจึงต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างจริงจัง

อ่านต่อ