จะรีไซเคิลให้ดี ต้องรีไซเคิลแบบ Closed Loop

การรีไซเคิลแบบ Closed Loop เป็นการรีไซเคิลที่ยั่งยืน หมุนเวียนวัสดุได้อย่างแท้จริง และลดการใช้ทรัพยากรใหม่

Closed Loop Recycling คืออะไร?

 
การรีไซเคิลวัสดุใดวัสดุหนึ่งให้หมุนเวียนกลับมาเป็นวัสดุเดิมที่พร้อมใช้งานได้ใหม่อีกครั้งโดยมีคุณภาพคงเดิม ซึ่งสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ครบวงจรและทำได้อย่างต่อเนื่อง

เช่น บรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นตัวเองได้ 100% อย่างไม่รู้จบ เพื่อผลิตเป็นกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่อีกครั้ง หรือเรียกว่า “Can to Can” จากกระป๋องสู่กระป๋องนั่นเอง ซึ่งกระบวนการ Closed Loop Recycling นี้ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียน และลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ตอบโจทย์การผลิตบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มีแนวคิดสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด

 

Closed Loop Recycling แตกต่างจาก Open Loop Recycling อย่างไร?

Open Loop เป็นการรีไซเคิลวัสดุของผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง หรือการที่ไม่สามารถรีไซเคิลวัสดุเดิมกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เดิมได้ทั้งหมด

ในมุมมองการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมนั้น การรีไซเคิลแบบ Open Loop แม้จะเป็นการช่วยต่ออายุให้วัสดุอลูมิเนียม แต่การที่นำวัสดุไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เช่น รีไซเคิลกระป๋องเพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ ก็อาจจะเป็นการเพิ่มการใช้ทรัพยากรใหม่และใช้พลังงานในการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้วัสดุอลุูมิเนียมที่เหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ และแม้จะปรับเปลี่ยนการรีไซเคิลเพื่อนำอลูมิเนียมนั้นกลับมาผลิตเป็นกระป๋องอีกครั้งในภายหลัง แต่ก็ยังจำเป็นต้องเพิ่มทรัพยากรใหม่และใช้พลังงานในการผลิตเพิ่มขึ้น แตกต่างจากการรีไซเคิลแบบ Closed Loop ตั้งแต่แรกและรีไซเคิลแบบนี้ตลอดไป ที่แทบจะไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรใหม่เลย แต่กลับได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพคงเดิม

การรีไซเคิลแบบ Closed Loop จึงเป็นการรีไซเคิลที่ยั่งยืน และหมุนเวียนวัสดุได้อย่างแท้จริง
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากอลูมิเนียม
Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้หรือไม่ ราคาอลูมิเนียมขึ้นลงไม่ต่างกับราคาทอง!

โลหะที่อยู่รอบตัวเราชนิดต่างๆ ราคาขึ้นลงไม่ต่างจากราคาทองเลย รวมถึงราคาของอลูมิเนียมด้วยเช่นกัน ทำไมราคาถึงไม่นิ่ง มาหาคำตอบกัน

อ่านต่อ